Microsoft Solution Accelerators

SAT Banner

Microsoft Solution Acceleratos

Tập các công cụ và hướng dẫn giúp bạn giải quyết bài toán lập kế hoạch, triển khai và vận hành hệ thống IT. Tất cả đều được cung cấp miễn phí và hỗ trợ đầy đủ. Tôi tóm tắt chức năng một số công cụ điển hình trong bộ Solution Accelerators. Các bạn có thể tải các công cụ trong bộ Solution Accelerators theo các liên kết bên dưới:

Microsoft Deployment Toolkit 2010
Microsoft Deployment Toolkit 2010 (MDT 2010)– Công cụ hỗ trợ triển khai hệ điều hành (Windows XP, Visa, Windows 7; Windows Server 2003/2008/2008 R2) và các ứng dụng.

Microsoft Assessment and Planning Toolkit
Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP) – giúp bạn dễ dàng đánh giá cơ sở hạ tầng IT hiện tại, làm cơ sở cho các dự án nâng cấp công nghệ. MAP cung cấp công cụ để thu thập, đánh giá, và báo cáo về hiện trạng phần cứng phần mềm, để đơn giản hóa quá trình lập kế hoạch nâng cấp.

Security Compliance Management (SCM) Toolkit
Security Compliance Management (SCM) Toolkit – cung cấp các khuyến nghị dựa trên hàng trăm các thiết lập về chính sách bảo mật (Group Policy Security Settings) giúp cho hệ thống của các công ty an toàn hơn. Công cụ này, cho phép bạn xem, cập nhật và export các chính sách bảo mật cơ sở. Nó được tạo ra để tích hợp các công cụ và thông tin bảo mật trong việc quản lý tuân thủ với các công cụ khác trong bộ Microsoft Solution Accelerators, nó giúp bạn dễ dàng hơn trong công tác lập kế hoạch, triển khai và theo dõi các chính sách an ninh cơ sở cho mọi mô hình của các công ty.

Malware Removal Starter Kit
Malware Removal Starter Kit – cung cấp hướng dẫn giúp các trợ lý cho bộ phận IT trong các công ty quy mô vừa và nhỏ chống lại sự tấn công của các phần phần mềm độc hại. Bằng cách sử dụng Windows PE kết hợp với các chương trình chống malware miễn phí, công cụ này đưa ra một chiến lược hiệu quả với chi phí thấp giúp bạn có thể sử dụng để ̣đánh bại các phần mềm độc hại.

Infrastructure Planning and Design Guide Series
Infrastructure Planning and Design Guide Series (IPD) – Hướng dẫn hoạch định và thiết kế hạ tầng cơ sở (IPD) – là phiên bản tiếp theo cho kiến trúc tham chiếu của hệ ̣điều hành máy chủ Windows Server. Các hướng dẫn này giúp làm rõ và tinh giản quá trình thiết kế cho các công nghệ hạ tầng cơ sở của Microsoft, với mỗi tài liệu hướng dẫn giải quyết một công nghệ hạ tầng cơ sở hoặc kịch bản tham khảo.

Microsoft Operations Framework
Microsoft Operations Framework (MOF) – MOF là hướng dẫn thực tiễn cho các tổ chức CNTT. Với việc phát hành phiên bản 4.0, MOF phản ánh duy nhất, toàn diện vòng đời dịch vụ CNTT , nó giúp các chuyên gia CNTT kết nối các nguyên tắc quản lý dịch vụ đối với các tác vụ CNTT hàng ngày và các hoạt động, nhằm đảm bảo sự liên kết giữa CNTT và doanh nghiệp.

Các bạn có thể xem chi tiết trên trang http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/bb819696.aspx


Phần I – Giới thiệu công cụ Microsoft Assessmen and Planning Toolkit

Tôi chọn phiên bản mới nhất Microsoft Assessment and Planning Toolkit 5.0 Beta 1 để xem xét.

MAP 5.0  là một công cụ được thiết để triển khai độc lập trên một máy, không cần thiết phải có các agent ở các máy trong hệ thống, giúp đơn giản hóa và tinh giản quá trình hoạch định cơ sở hạ tầng CNTT qua các kịch bản tự động phát hiện và đánh giá thông qua mạng lưới rộng khắp trong công ty. Giải pháp này, thực hiện kiểm kê môi trường máy chủ không đồng nhất và cung cấp cho bạn thông tin sử dụng của các máy chủ theo mô hình Core CAL Suite, một bản khảo sát đánh giá cơ sở hạ tầng cho trung tâm dữ liệu, và đánh giá mức sẵn sàng để triển khai sử dụng các công nghệ mới nhất của Microsoft, bao gồm cả Office 2010.

Có gì mới trong phiên bản MAP 5.0?

Phiên bản MAP Toolkit 5.0 Beta 1 cung cấp các tính năng mới sau:

Heterogeneous Server Environment Inventory: thu thập thông tin trên các máy trong hệ thống mạng, xác định các môi trường máy chủ không đồng nhất bao gồm hệ điều hành Windows Server và Linux, cũng như các máy đang chạy trong một môi trường ảo. MAP 5.0 cũng tự động phát hiện ra các ứng dụng Apache, MySQL, PHP trên Linux – LAMP

Software Usage Tracking: phản ánh đúng qui mô hệ thống IT của công ty bạn. MAP 5.0 sử dụng tính năng theo dõi mới cung cấp các báo cáo sử dụng phần mềm nhất quán cho các máy chủ Microsoft, bao gồm Windows Server, SharePoint, và System Center Configuration Manager. Khởi động cập nhật báo cáo bất cứ khi nào bạn cần phải đánh giá chính xác việc sử dụng phần mềm hiện tại và lịch sử truy cập của người dùng trong môi trường của bạn. Điều này sẽ làm giảm thời gian và chi phí quản trị cho việc quản lý phần mềm máy chủ và giấy phép truy cập (CAL), và đảm bảo rằng bạn chỉ trả tiền cho các giấy phép bạn thật sự sử dụng.

Microsoft Office 2010 Readiness Assessment: MAP 5.0 đơn giản hoá việc nâng cấp lên phiên bản Office 2010 bằng cách đưa ra tài liệu đề xuất về khả năng tương thích phần cứng của các máy hiện có. Kết quả đánh giá và các khuyến nghị này giúp bạn rút ngắn thời gian lên kế hoạch nâng cấp lên phiên bản Office 2010.

Data Center Infrastructure Assessment Survey: Sử dụng bảng khảo sát của MAP 5.0 để đánh giá các thành phần cần thiết để thiết kế hệ thống lưu trữ và hạ tầng mạng cho giải pháp DIT-SC (Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center – nền tảng xây dựng Private Cloud – hiện tại cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm, xem chi tiết tạiđây)

Các bạn có thể tải về thử nghiệm tại đây

Advertisements