DEPLOY SKYPE FOR BUSINESS (SFB) TEST LAB ON AZURE 100%

SKYPE FOR BUSINESS (SFB) TEST LAB ON AZURE 100%

Lab Topology:

clip_image002

Pre-requirements:

1. Trial Azure Service: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/free-trial/

2. Laptop:

3. Public Domain: I use GoDaddy – very good services

4. Public CA: I use Digicert for Wildcard CA & StartSSL for Office Web Apps Server

5. Public IP:

  • Reverse Proxy IP: 104.215.194.35
  • Edge IP: 104.215.193.217

6. Mobile Devices: 1 WP 8.1 + 1 iOS

7. Lync Server 2013 Planning Tool or https://lyncvalidator.com

8. Estimated time to complete set up 10 hours

 

Key steps:

Assumption you already have Public Domain, Public CAs and Azure Subscription!

A. Planning for SfB DNS Records (for Exchange not focus – I think it’s easy job for youSmile)

B. Create Azure VMs

  1. Create Network
  2. Create Cloud Services
  3. Create Storage
  4. Create VMs

C. Install VMs Roles (supported Edge Role in Azure – just for test lab purpose)

D. Test

And after 10 hours no drink no food I had competed my lab:

clip_image002[4] SfB-iPhone

For details please download this guidance: http://1drv.ms/1eSpHi1 (58 pages)

Good luck to you:)

Thanks all the resources from you guys!

I had used these great sources for my lab:

1. Technical diagrams for Skype for Business Server 2015

2. Multiple VM NICs and Network Virtual Appliances in Azure

3. VIRTUAL MACHINE WITH MULTIPLE NICS IN AZURE STUCK IN RUNNING (PROVISIONING) OR RUNNING (PROVISIONING TIMED OUT) (Thanks Viorel Iftode – without you I could not finish my lab)

4. Lync 2013 – DNS Settings

5. Installing Exchange Server 2013 Pre-Requisites on Windows Server 2012 or Windows Server 2012 R2

6. Publish Lync 2013 with 2012 R2 Preview Web Application Proxy

7. Digicert

8. StartSSL

Advertisements

Hưởng ứng Sea Games 28, và chúc mừng trận thắng “đậm”– Xin tặng các bạn công cụ theo dõi kết quả bóng đá Nam

Thật tuyệt vời, “Thật không thể tin đượcSmile. Lâu lắm mới có lại cảm xúc với đội tuyển U23. Tuy nhiên, vẫn còn chặng đường rất dài phía trước để có thể chinh phục mục tiêu cao nhất!

u23

Để tiện cho các bạn theo dõi kết quả, tôi tạo tập tin dạng Dashboard:

image

image

Các bạn chọn theo quốc gia/hoặc xem tất cả bằng cách nhấn vào tên quốc gia/nhấn vào vị trí bất kỳ trên bản đồ.

image

Lọc theo bảng A/B.

 

Công cụ cần thiết:

Chúc đội tuyển bóng đá  thi đấu thành công, chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ!Red heart