Azure IoT Phần I–Tổng quan về Microsoft Azure IoT

Gần đây chúng ta nghe nói rất nhiều về thuật ngữ IoT cũng như những lợi ích mà nó mang đến cho người dùng cá nhân và các tổ chức (chính phủ/doanh nghiệp). Cách đây vài năm, để nghiên cứu về IoT đã là một thứ xa xĩ với chúng ta (cá nhân) huống hồ chi là triển khai thử nghiệm.

Với tốc độ phát triển như vũ bão của Cloud và các thiết bị ngày càng đa dạng với chi phí thấp, chúng ta có thể dễ dàng khởi độ́ng một dự án IoT với chi phí 0.

Với niềm đam mê, tôi chia sẻ với các bạn từng bước để có thể bước vào “thễ giớI IoT”. Tôi dựa trên nền tảng công nghệ́ của Microsoft – một tình cờ mà tôi đã được tiếp cận. Có thể tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu trên các nền tảng công nghệ khác khi có hội.

Chủ đề hôm nay “Tổng quan về Microsoft Azure IoT”.

 

Không có định nghĩa nào hay hơn chính Microsoft, hãy dành it́ phút xem video này nhé: https://www.youtube.com/watch?v=L8xjSjxaaVA 

Đây là kiến trúc tham khảo cho giải pháp Microsoft Azure IoT:

 

IoT solution architecture

Kiến trúc tham khảo cho giải pháp Azure IoT

IoT Suite

Azure IoT Suite là gói dịch vụ tích hợp một số tính năng của Azure, giúp chúng ta triển khai giải pháp kết nối các thiết bị và các thành phần khác (things); thu thập, quản lí và khai thác thông tin hố trợ người dùng ra quyết định nhanh chóng, thông minh hơn và hoàn toàn tự động.

Microsoft cung cấp 4 gói khác nhau:

Gói

Price (per month)

Total number of Messages/day

Message meter size

Free

Free

8,000

0.5 KB

S1

$50

400,000

4 KB

S2

$500

6,000,000

4 KB

S3

$5,000

300,000,000

4 KB

Chi tiết: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/iot-hub/

IoT Hub

Là trung tâm để chúng ta bắt đầu các dự án IoT, Azure IoT Hub giúp kết nối, giám sát và điều khiển hàng triệu các thành phần (device/gateway/message/command) trong một dự án IoT, hỗ trợ nhiều nền tảng hệ điều hành và các giao thức khác nhau. Chúng ta có thể thiết lập kết nối hai chiều với các thành phần trong hệ thống IoT – đẩy thông tin lên Hub và gửi lệnh ngược lại các thiết bị hoặc các thông báo khi cần thiết. Ngoài ra, để tăng cường tính bảo mật, chúng ta có thể sử dụng phương thức xác thực thiết bị, và thu hồi quyền truy cập vào các thiết bị bất cứ lúc nào để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống.

IoT Client (IoT device SDKs)

Thành phần không thể thiếu khi triển khai giải pháp IoT. Microsoft Azure IoT device SDKs cung cấp các mã lệnh giúp chúng ta xây dựng các thiết bị và các ứng dụng kết nối và được quản lí bởi Azure IoT Hub. Các thiết bị và nguồn dữ liệu trong một hệ thống IoT có thể là một sensor đơn giản cho đến các thiết bị đầy đủ các tính năng như một máy tính.

Danh sách các đối tác và thiết bị đã được chứng thực với Microsoft: https://azure.microsoft.com/en-us/marketplace/certified-iot-partners/

Phần II – Hướng dẫn triển khai thử nghiểm preconfiguration IoT solutions:

Nếu bạn không thể chờ có thể xem hướng dẫn bên dưới để bắt đầu nhé:

Remote monitoring preconfigured solution dashboard

Advertisements

DEPLOY SKYPE FOR BUSINESS (SFB) TEST LAB ON AZURE 100%

SKYPE FOR BUSINESS (SFB) TEST LAB ON AZURE 100%

Lab Topology:

clip_image002

Pre-requirements:

1. Trial Azure Service: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/free-trial/

2. Laptop:

3. Public Domain: I use GoDaddy – very good services

4. Public CA: I use Digicert for Wildcard CA & StartSSL for Office Web Apps Server

5. Public IP:

  • Reverse Proxy IP: 104.215.194.35
  • Edge IP: 104.215.193.217

6. Mobile Devices: 1 WP 8.1 + 1 iOS

7. Lync Server 2013 Planning Tool or https://lyncvalidator.com

8. Estimated time to complete set up 10 hours

 

Key steps:

Assumption you already have Public Domain, Public CAs and Azure Subscription!

A. Planning for SfB DNS Records (for Exchange not focus – I think it’s easy job for youSmile)

B. Create Azure VMs

  1. Create Network
  2. Create Cloud Services
  3. Create Storage
  4. Create VMs

C. Install VMs Roles (supported Edge Role in Azure – just for test lab purpose)

D. Test

And after 10 hours no drink no food I had competed my lab:

clip_image002[4] SfB-iPhone

For details please download this guidance: http://1drv.ms/1eSpHi1 (58 pages)

Good luck to you:)

Thanks all the resources from you guys!

I had used these great sources for my lab:

1. Technical diagrams for Skype for Business Server 2015

2. Multiple VM NICs and Network Virtual Appliances in Azure

3. VIRTUAL MACHINE WITH MULTIPLE NICS IN AZURE STUCK IN RUNNING (PROVISIONING) OR RUNNING (PROVISIONING TIMED OUT) (Thanks Viorel Iftode – without you I could not finish my lab)

4. Lync 2013 – DNS Settings

5. Installing Exchange Server 2013 Pre-Requisites on Windows Server 2012 or Windows Server 2012 R2

6. Publish Lync 2013 with 2012 R2 Preview Web Application Proxy

7. Digicert

8. StartSSL

Upload file vhd có hệ điều hành lên Azure Storage

Bạn có thể upload file vhd chứa hệ điều hành đã cài đặt sẵn làm template trên Azure, các bước thực hiện:

Add-AzureVhd -Destination "<BlobStorageURL>/<YourImagesFolder>/<VHDName>.vhd" -LocalFilePath <PathToVHDFile>

image

  • Đăng ký W2012.vhd vào MyDisks:

Add-AzureDisk -DiskName “ws2012.vhd” -MediaLocation https://jpndata.blob.core.windows.net/vhds/w2012.vhd -Label ‘W2012.vhd’ -OS Windows

image

Bây giờ bạn vào dịch vụ Virtual Machine của Azure để tạo mới VM từ VHD template này: https://manage.windowsazure.com/

Các công cụ để quản lí Azure Storage

Các công cụ để quản lí Azure Storage:

Windows Azure Storage Explorer

Block Blob

Page Blob

Tables

Queues

Free?

Azure Storage Explorer

X

X

X

X

Y

Azure Web Storage Explorer

X

X

X

X

Y

BestSync

X

       

Cerebrata Azure Management Studio

X

X

X

X

Trial

Azure Explorer by Cerebrata

X

X

   

Y

Cloud Berry Explorer

X

X

   

Y/N

Cloud Combine

X

     

Trial

Clumsy Leaf AzureXplorer, TableXplorer, and CloudXplorer

X

X

X

X

Trial

Gladinet Cloud Drive

X

     

Y

Windows Azure SDK Storage Explorer for Visual Studio 2013 (Developed by Microsoft)

X

X

X

 

Y

Zudio

X

X

X

X

Trial

Quản lí Azure Active Directory của Office 365 bằng Azure

Bạn cần:

– Azure Admin

– Office 365 Global Admin

Đăng nhập vào trang quản trị Azure: https://manage.windowsazure.com

image

Chọn Active Directory (Menu bên tay trái gần cuối trang)

image

Chọn tiếp Directory –> Custom Create

image

Chọn “Use existing directory” và chọn “I am ready de signed out now

image

Bây giờ hãy đăng nhập bằng tài khoản Global Admin của Office 365:

image

Chọn “Continue”:

image

Nhấn “Sign out now”, hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập lạI trang quản trị Azure:

image

Kết quả: bạn sẽ nhìn thấy Tenant của Office 365 trong danh mục Active Directory:

image

Nếu bạn quan sát trong Office365 Portal, bạn sẽ thấy tài khoản Azure Admin sẽ được thêm vào danh sách User với quyền Global Admin:

image

 

Azure scripts center

Hello World for Azure Automation

This Azure Automation runbook provides a very simple “Hello World” example of using a runbook.

Using runbook parameters in Azure Automation

This runbook illustrates how to use input parameters in runbooks.

Connect to an Azure Virtual Machine

This runbook sets up a connection to an Azure virtual machine.

How to use a SQL Command in an Azure Automation Runbook

This runbook outputs the number of records specified in a SQL Server database table.

How to use a PS Command on a remote Azure VM from a Runbook

This runbook connects into an Azure virtual machine and runs the specified PowerShell command.

Start Azure Virtual Machine using Azure Automation Runbook

Demonstrates starting all Microsoft Azure Virtual Machine in a specific Azure subscription by starting with the Microsoft Active Directory Domain Controllers. The script could be associated with the new Azure Automation Scheduler to start the Virtual Machines at specific time.

Stop Azure Virtual Machine using Azure Automation Runbook

Demonstrates stopping all Microsoft Azure Virtual Machine in a specific Azure subscription. The script could be associated with the new Azure Automation Scheduler to stop Virtual Machines at specific time. Great for developers for saving on Azure Compute, if they forget to shut.

How to use Automation Assets in a Runbook

This Runbook sample demonstrates the use of global assets in Automation. It shows how to retrieve an existing global variable, connection, certificate and credential.

Copy a File to an Azure VM

This Azure Automation runbook copies a file from the local runbook host to an Azure virtual machine. This runbook is intended to run after a file is copied to the local host so ensure that you have copied the file to the runbook host before calling this.

How to use workflow checkpoints in Azure Automation Runbooks

Demonstrates the use of PowerShell workflow checkpoints in a runbook.

Source: http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/scripts/