Microsoft Virtual Academy–Trung tâm đào tạo trực tuyến

Các bạn truy cập vào trang sau: Microsoft Virtual Academy (dùng Microsoft Account/Windows Live ID)

Có rất nhiều khóa ̣̣đào tạo:

– Lý thuyết: Slide + Videos

– Thực hành: trên hệ thống Virtual Lab Online

Các bạn sẽ được chấm điểm sau mỗI chủ đề, và bài kiểm tra. NgoàI ra, bạn cũng được xếp hạng so với các thành viên khác.

image

Bạn có thể tải chứng nḥận hoàn thành cho mỗi khóa học:

image

Điều quan trọng nhất khi bạn tham gia không phảI là điểm số, xếp hạng hay chứng nhận mà là kiến thức bạn thu được để hỗ trợ cho công việc.

Chúc các bạn có được những thông tin hữu ích.

Advertisements