Tác giả

Chân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm.

Tôi là ai?!

Điều này có quan trọng với bạn không nhỉ, chắc là không!

Cũng như bạn, tôi là “khách” trọ qua đường, rồi cũng về lại chốn hư không!

Xin mượn đoạn thơ:

Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau!

Vậy nên “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”.

Chúc bạn một ngày vui vẻ.

Trân trọng!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s