Kiến trúc tham khảo cho ngành ngân hàng của Microsoft (Microsoft Industry Reference Architecture for Banking – MIRA-B)

Ngành ngân hàng đang trải qua thay đổi chưa từng có với một số thậm chí đặt câu hỏi liệu có thể tăng hiệu quả phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu quy định mới, và tạo ra các mô hình kinh doanh sáng tạo mới trong khi duy trì lợi nhuận. Điều chắc chắn phải nói rằng với sự gia tăng yêu cầu đầu tư vào ứng dụng then chốt (Tier 1 – Mission Critical Apllications) , lợi nhuận giảm, và tăng chi phí hoạt động, kinh tế của ngành công nghiệp ngân hàng phải thay đổi.MIRA-B – là một tài liệu kiến trúc tham khảo cho ngành ngân hàng, dựa trên nền tảng và dịch vụ của Microsoft, được thiết kế để giúp các tổ chức tài chính giảm chi phí và thúc đẩy tăng trưởng chiến lược.

MIRA-B, một khung phát triển và cung cấp rõ ràng về khả năng kỹ thuật và phương pháp tiếp cận thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định kiến trúc CNTT, giúp các tổ chức tài chính hệ thống hóa và sắp xếp các chiến lược kinh doanh và tài sản công nghệ theo cách có thể dự đoán được. MIRA-B vạch ra một lộ trình cho tương lai, cung cấp kiến trúc linh hoạt để triển khai các giải pháp trên hạ tầng bên trong hoặc trên nền tảng đám mây. Kết quả là, đem đến các mô hình kinh doanh mới, dòng lợi nhuận và trải nghiệm của khách hàng cho phép các tổ chức tài chính tận dụng công nghệ như một phương tiện có mặt trong cuộc sống của khách hàng của họ bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu, thông qua các chi nhánh và các thiết bị.

clip_image002

Microsoft là công ty duy nhất giúp các tổ chức tài chính giải quyết các thách thức hướng đến các cơ hội bằng cách cung cấp một loạt các giải pháp CNTT then chốt và khả năng mở rộng từ hệ thống ứng dụng tương tác trực tiếp với khách hàng đến hệ thống nghiệp vụ bên trong, từ thiết bị đến trung tâm dữ liệu, trên hạ tầng bên trong và điện toán đám mây. Những khả năng này bao gồm khả năng mở rộng cao cho cơ sở hạ tầng khách hàng máy chủ và máy trạm, an toàn dữ liệu và nền tảng ứng dụng, dữ liệu lớn và phân tích dự đoán khách hàng, độ trễ cực thấp hỗ trợ cấp hệ điều hành, vấn đề năng suất, CRM / XRM, hỗ trợ luồng công việc và sự cộng tác, cũng như trải nghiệm kết nối người dùng.

Tóm lại, các tiêu chuẩn lặp lại trong tài liệu kiến trúc tham khảo cung cấp bởi MIRA-B có thể giúp ngành ngân hàng giảm chi phí tổng thể và cung cấp một nền tảng cho sự đổi mới bền vững.

Để biết thêm thông tin về việc làm thế nào để đạt được lợi ích từ MIRA-B, xin vui lòng xem chi tiết tài liệu MIRA-B tạiđây hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ mira-b@microsoft.com.

MIRA-B là công nghệ hàng đầu đã được xác nhận bởi đối tác và khách hàng cuả Microsoft như BIAN (Banking Industry Architecture Network), FinArch, Fiserv, Misys, Temenos, Sungard, Turaz,…

Nguồn: http://www.microsoft.com/enterprise/industry/financial-services/banking/solutions/banking-industry-reference-architecture.aspx#fbid=D5Dr5ibTBXi

 

Advertisements