Business intelligence (BI – Khai thác, phân tích và trình bày dữ liệu)

Các công cụ và ứng dụng BI trên SharePoint 2013 cho phép bạn tổ chức, trình bày tầm nhìn, mục tiêu, và bảng đánh giá hiệu suất của doanh nghiệp rất trực quan. Bạn có tạo ra các mash-up data (kỹ thuật phối hợp giữa việc tập hợp các nguồn dữ liệu và trực quan hóa) bằng cách sử dụng tính năng PowerPivot với khả năng xử lí đến hàng tỷ dòng, tạo các mô hình dữ liệu thuận lợi cho việc chia sẻ và cộng tác với Excel Services. Tính linh hoạt trong các tình huống tạo báo cáo ad-hoc (tạm dịch là giải pháp tình thế) thông qua công cụ Power Viewxem hình (công nghệ tạo báo cáo theo chế độ thời gian thực, kết hợp kỹ thuật xử lí In-Memory). Kế đến là PerformancePoint Services (tiền thân của PerformancePoint Services được Microsoft mua lại từ một sản phẩm BI nổi tiếng ProClarity năm 2006, sau đóMicrosoft đổi tên thành PerformancePoint Server 2007 chạy độc lập, và nó được chính thức tích hợp thành một dịch vụ của SharePoint từ phiên bản 2010) và Dashboard Designer cùng với dịch vụ Visio Services cho phép bạn tạo ra các bảng trình diễn dữ liệu phức tạp từ nhiều nguồn khách nhau một cách trực quan, sinh động với nhiều khung nhình khác nhau theo nhu cầu của người dùng cuối.

clip_image002[1]

Các bạn tham khảo thêm: http://technet.microsoft.com/en-us/sharepoint/fp142398.aspx

Advertisements