Microsoft Licensing Solutions Specialist– Cơ hội trở thành chuyên gia tư vấn bản quyền cho các giải pháp và phần mềm của Microsoft

Các bạn truy cập vào trang sau: http://www.getlicensingready.com/

image

Nếu lần đầu tiên truy cập, các bạn hãy chọn “Register” để đăng ký. Các lần sau chỉ cần chọn “Login”.

Microsoft cho phép đối tác, khách hàng/đốI tác học và kiểm tra trực tuyến. Có ba cấp độ:

  • Lite: Cơ bản về bản quyền phần mềm
  • Solutions: Các chương trình cấp phép, cách tính bản quyền cho các phần mềm Server
  • Expert: Chuyên gia tư vấn các giải pháp và chương trình cấp phép

Sau khi hoàn tất mỗi cấp độ, các bạn sẽ được cấp chứng chỉ điện tử – được công nhận bởi Microsoft. Chứng nhận này được liên kết với Microsoft Partner Network (MPN) nếu các bạn dùng tàI khoản đã liên kết vào hệ thống MPN của công ty.

Các bạn Sales, có thể tạo Signature với “Microsoft Licensing Solutions Expert”, tạo niềm tin thêm khi gửi email đến khách hàng.

image

Advertisements