Tải các bộ cài đặt Office Client trong gói Office 365 để triển khai Offline

Các bạn vào trang: http://officedev.github.io/Office-IT-Pro-Deployment-Scripts/XmlEditor.html

image

Nhấn vào “Install Generator (Preview)“, và “Launch Installation” để càI đặt Tool Office 365 ProPlus | Install Generator.

Sau khi cài đặt xong, mở ứng dụng:

image

Chọn Start –> Start New:

image

Chọn “Product”:

  • Edition: chọn bản 32-Bit/64-bit
  • Branch:

Diagram that shows the relationship between the update branches for Office 365 ProPlus

Update branch Feature updates Security updates Non-security updates

Current Branch

Monthly

Monthly

Monthly

Current Branch for Business

Every four months

Monthly

Every four months

First Release for Current Branch for Business

Every four months

Monthly

Monthly

Phần “Languages”: chọn ngôn ngữ bạn muốn càI đặt, có thể chọn nhiều ngôn ngữ đồng thời

image

Thẻ “Option”:

image

Chỉ đường dẫn sẽ chứa Source càI đặt, sau đó nhấn vào “Download” – Sau khi tải thaǹh công, hệ thống sẽ thông báo “Download Comlete”, các bạn nhấn “Next”

Trong phần “Excluded”:

image

Hãy bỏ các App nào bạn không muốn đóng gói trong bộ cài đặt, sau đó nhấn “Next”:

Trong thể “Updates”, các bạn có thể lựa chọn các thức cập nhật bộ Office:

image

Một số tùy chọn khác:

image

Chọn hình thức đóng gói:

image

Chờ khoảng 5 phút, hệ thống sẽ đóng gói xong:

image

Kiểm tra: bộ cài đặt được đóng gói thành một file duy nhất – dung lượng ~ 1.2GB

image

Chúc các bạn một ngày vui vẻ – Happy Deploy Office 365 Smile.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s