Cài đặt InfoPath cùng với Office 2016/Office 365 Pro Plus – Build 16.0.x

Office 2016/Office 365 Pro Plus – Build 16.0.x không còn ứng dụng InfoPath. Nếu bạn nào vẫn cần sử dụng để thiết kế các e-Form thì làm theo cách sau để cài đặt:

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s