Sử dụng công cụ Office Deployment Tool để triển Office 365 Pro Plus theo cách Click-to-Run

Rất nhiều bạn đặt câu hỏi với tôi: “Công ty tôi có hơn 100 người dùng, làm thế nào tôi có thể triển khai bộ Office Client trong gói Office 365 (E3/E4/Office 365 Pro Plus) hiệu quả?”

Nếu chúng ta đang thử nghiệm/ số lượng người dùng tại công ty it́, bạn không cần bận tâm – chỉ việc gán quyền cho ngườI dùng là họ có thể tự cài đặt từ Portal của Office 365. Ngược lại, bạn phải tìm giải pháp tối ưu, không thể để tất cả người dùng cài đặt Office trực tiếp từ Office 365 Portal, việc này sẽ lãng phí băng thông, thậm chí người dùng có thể cài đặt không thành công.

Illustration that represents the two deployment options for Office 365 ProPlus. Includes a cloud labeled Office 365 ProPlus, a user installing from the Office 365 portal, and an administrator deploying from an on-premises server to multiple users

 

Thực tế, Microsoft đã lường trước vấn đề này, và đưa cho bạn 2 con đường để đi đến La MãSmile.

Hôm nay, chúng ta cùng nghiên cứu con đường số 2 (B):

  1. Bước I:

Tải công cụ Office Deployment Tool for Click-to-Run tại đây: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36778
Giải nén file officedeploymenttool.exe:

image

2. Bước II:

Tùy biến file Configuration.xml:
Mở file configuration.xml file bằng Notepad. Tập tin mẫu .xml:

  <Configuration>
   <!– <Add SourcePath=”
\\Server\Share\OfficeOfficeClientEdition=”32″ >
   <Product ID=”O365ProPlusRetail”>
   <Language ID=”en-us” />
   </Product>
   <Product ID=”VisioProRetail”>
   <Language ID=”en-us” />
   </Product>
    </Add> –>
    <!–  <Updates Enabled=”TRUE” UpdatePath=”
\\Server\Share\Office\” /> –>
    <!–  <Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” />  –>
    <!–  <Logging Name=”OfficeSetup.txt” Path=”%temp%” />  –>
    <!–  <Property Name=”AUTOACTIVATE” Value=”1″ />  –>
    </Configuration>

Chúng ta tìm hiểu qua một số tag:

Các phần được đánh dấu <!–   –> sẽ không được thực thi.

Thay đổI đường dẫn sẽ chứa source cài đặt Office 365 Proplus vào tag <Add SourcePath, ví dụ: “\\Server\Share\Office\”

Nếu bạn chỉ muốn cài đặt Office Pro Plus, hãy bỏ dòng <Product ID=”VisioProRetail”> 

Sau khi hiệu chỉnh xong, hãy lưu file này lại.

Bạn cũng có thể bỏ bớt các thành phần trong bộ Office bằng tag:  <ExcludeApp ID=”x” /> trong file configuration.xml, chi tiết: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn745895(v=office.15).aspx

Bạn xem thêm Product ID của các sản phẩm hỗ trợ triển khai bằng công cụ Office Deployment Tool theo cách Click-to-Run: http://support.microsoft.com/kb/2842297
Cuối cùng, nếu bạn muốn thêm/thay đổi ngôn ngữ cài đặt thì hãy xem hướng dẫn chi tiết trên ̣đây:http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219426.aspx

3. Bước III:

Tải source cài đặt về:

Trong thư mục giải nén Office Deployment Tool, chạy Setup.exe /download configuration.xml

image

Bạn đợi khoảng 10 phút (hoặc lâu hơn tùy vào tốc độ Internet).

image

Một thư mục Office sẽ được tạo ra để các thành phần cần thiết.

image

Dung lượng cho bản 32-bit ~ 1.4GB và bản 64-bit ~ 1.17GB.

4. Bước IV:

Cài đặt:

4.1 Môi trường Domain

Phân quyền cho thư mục Shared chứa source cài đặt: Domain Computers các quyền như sau:

Tại máy Client: chạy lệnh: Setup.exe /configure configuration.xml

4.2 Môi trường Workgroup:

  • Chạy Command Prompt bằng quyền Local Admin
  • Xác thực truy cập vào Network Shared: Net Use – cung cấp tài khoản
  • Copy file setup.exe và configuration.xml
  • Chạy lệnh: Setup.exe /configure configuration.xml

image

Chúc các bạn thành công.

Xêm thêm phần triển khai Update:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s