Upload file vhd có hệ điều hành lên Azure Storage

Bạn có thể upload file vhd chứa hệ điều hành đã cài đặt sẵn làm template trên Azure, các bước thực hiện:

Add-AzureVhd -Destination "<BlobStorageURL>/<YourImagesFolder>/<VHDName>.vhd" -LocalFilePath <PathToVHDFile>

image

  • Đăng ký W2012.vhd vào MyDisks:

Add-AzureDisk -DiskName “ws2012.vhd” -MediaLocation https://jpndata.blob.core.windows.net/vhds/w2012.vhd -Label ‘W2012.vhd’ -OS Windows

image

Bây giờ bạn vào dịch vụ Virtual Machine của Azure để tạo mới VM từ VHD template này: https://manage.windowsazure.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s