Quản lí Azure Active Directory của Office 365 bằng Azure

Bạn cần:

– Azure Admin

– Office 365 Global Admin

Đăng nhập vào trang quản trị Azure: https://manage.windowsazure.com

image

Chọn Active Directory (Menu bên tay trái gần cuối trang)

image

Chọn tiếp Directory –> Custom Create

image

Chọn “Use existing directory” và chọn “I am ready de signed out now

image

Bây giờ hãy đăng nhập bằng tài khoản Global Admin của Office 365:

image

Chọn “Continue”:

image

Nhấn “Sign out now”, hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập lạI trang quản trị Azure:

image

Kết quả: bạn sẽ nhìn thấy Tenant của Office 365 trong danh mục Active Directory:

image

Nếu bạn quan sát trong Office365 Portal, bạn sẽ thấy tài khoản Azure Admin sẽ được thêm vào danh sách User với quyền Global Admin:

image

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s