Quản lí toàn diện (User, Device, App và Data) với Microsoft Enterprise Mobility Suite (EMS)

Chúng ta biết rằng xu hướng BYOD đã và đang tác động không nhỏ đến môi trường công nghệ thông tin của doanh nghiệp nói riêng, và sự kết nối trong một hệ sinh thái công nghệ thông tin nói chung.

Lượt qua một số bài báo phân tích về chủ đề này:

Vậy chúng ta thử tìm hiểu xem giải pháp Microsoft sẽ giúp chúng ta như thế nào trong việc hỗ trợ bạn trong việc triển khai BYOD trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

Gói giải pháp EMS bao gồm ba thành phần chính:

image

image

Các bạn có thể xem qua demo để hiểu thêm:

Mobile device management demo

Information protection demo

Hybrid identity demo

Xem chi tiết: http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/enterprise-mobility-suite/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s