Lỗi ‘Unnamed VM’ could not initialize… khi Start VM trong Hyper-V

LỗI này thông thường xuất hiện khi bạn Import VM từ một Server khác. Màn hình thông báo lỗI xuất hiện khi bạn Start VM:

image

Thí dụ tên VM của bạn là “SQL Server 2014

Bạn chạy PowerShell ở chế độ Administrator, và chạy lệnh sau: Grant-VMConnectAccess –Username administrator –VMName “SQL Server 2014”

Xem chi tiết thêm: http://support.microsoft.com/kb/2927313/en-us

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s