Xây dựng Private Cloud trong 6 tuần

clip_image001

Xin mạo muội lấy một ảnh vui về thuyết tiến hóa của Darwin để đề cập vấn đề tương tự trong máy tính:

clip_image002

Như vậy, chúng ta thấy việc tiến đến Cloud là xu thế tất yếu.

Trước khi đề cập đến triển khai ‘Private Cloud’ như thế nào, chúng ta cùng xem về định nghĩa ‘Cloud’.

Theo định nghĩa của NIST (National Institute of Standards and Technology – Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Mỹ) vềCloud:

 • Đặc tính:
  • On-demand self-service: Theo nhu cầu, và khả năng tự phục vụ
  • Broad network access: Truy cập rộng
  • Resource pooling: Tài nguyên tập trung
  • Rapid elasticity: Có khả năng co giãn – mở rộng/thu hẹp nhanh
  • Measured Service: Đo lường được
 • Mô hình dịch vụ:
  • Software as a Service (SaaS): Phần mềm như dịch vụ
  • Platform as a Service (PaaS): Nền tảng như như dịch
  • Infrastructure as a Service (IaaS): Hạ tầng như dịch vụ

Hay nói nôm na, khi triển khai Cloud thì mọi thứ phân phối đến người dùng đều dưới dạng “dịch vụ”

 • Phương thức triển khai:

Tùy vào nhu cầu, mà người dùng sẽ lựa chọn kiểu Cloud phù hợp với tổ chức của mình:

o Private Cloud: Điện toán đám mây riêng

o Community Cloud: Điện toán đám mây cộng đồng

o Public Cloud: Điện toán đám mây công cộng

o Hybrid Cloud: Điện toán đám mây lai

Các bạn tham khảo thêm tại đây: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-146/sp800-146.pdf

Chúng ta đã có khái niệm cơ bản về Cloud, tuy nhiên để hiểu rõ hơn tại sao phải là Cloud thì xin các bạn cùng xem minh họa bên dưới:

clip_image004

Mục tiêu cuối cùng khi chúng ta đầu tư vào hạ tầng cũng là phục vụ cho các ứng dụng, vì vậy việc làm sao tách được sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phần sẽ giúp chúng ta linh hoạt trong triển khai và quản lí. Vậy câu hỏi đặt ra là làm sao chúng ta làm được điều đó? Đó chính là nhờ vào công nghệ ảo hoá (Virtualization: Network, Storage, Server Virtualization; App-V, …). Như vậy, ảo hóa là chìa khóa, là nhân tố chính để tiến đến Cloud.

Chúng ta cùng sắp xếp các thành phần trong một Data Center theo góc nhìn của Cloud:

clip_image005

Như vậy, chúng ta thấy ngoài các thuộc tính:

  • On-demand self-service: Theo nhu cầu, và khả năng tự phục vụ
  • Broad network access: Truy cập rộng
  • Resource pooling: Tài nguyên tập trung
  • Rapid elasticity: Có khả năng co giãn – mở rộng/thu hẹp nhanh
  • Measured Service: Đo lường được

Thì Private Cloud sẽ có thêm các thuộc tính sau:

o Customization: Chúng ta có thể tùy biến theo mục đích của mình

o Control: Kiểm soát từ A-Z

Bây giờ chúng ta cùng thực hành thông qua hướng dẫn “Xây dựng Private Cloud trong 6 tuần của Kieth”:

WEEK 0 – Get ready to follow along!

Get prepared to follow along with our content series by downloading Windows Server 2012, the FREE Hyper-V Server 2012, System Center 2012 SP1, and Windows Azure.  Once you have these components, you’ll be ready to follow along with us as we build your Private Cloud together!

WEEK 1 – Build Your Private Cloud Foundation with Windows Server 2012
WEEK 2 – Building Your Private Cloud Fabric with System Center 2012 SP1
WEEK 3 – Configuring and Optimizing Your Private Cloud with System Center 2012 SP1
WEEK 4 – Deploying and Servicing Applications in Your Private Cloud with System Center 2012 SP1
CONGRATULATIONS! But … Let’s Keep Going …

You’ve built your Private Cloud, but you’ve still got to manage, protect and grow it as your business evolves.  Over the next few weesks, you’ll learn to extend your base Private Cloud fabric and prepare for MCSE Private Cloudcertification …

WEEK 5 – Extending and Protecting Your Private Cloud
WEEK 6+: Study and Get Certified on Private Cloud

Prepare for the MCSE: Private Cloud certification exams with these popular FREE exam study guides:

Source: http://blogs.technet.com/b/keithmayer/archive/2013/05/18/build-your-private-cloud-in-a-month-new-article-series.aspx#.UbQFN-L-J1s

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s