Thái độ sống

 

'Cùng nhìn một vấn đề, nhưng người thì lạc quan, kẻ thì bi quan.
Cũng như cùng nhìn một ly nước, người nói :
"Ly này đã đầy được một nửa", kẻ nói : "Ly này đã cạn mất một nửa". 
Cả hai đều đúng, nhưng hai câu nói phát sinh hai thái độ khác nhau và đi tới hai kết quả khác nhau, một kết quả tốt và một kết quả xấu.'

Cùng nhìn một vấn đề, nhưng người thì lạc quan, kẻ thì bi quan.
Cũng như cùng nhìn một ly nước, người nói :
Ly này đã đầy được một nửa“, kẻ nói : “Ly này đã cạn mất một nửa”.
Cả hai đều đúng, nhưng hai câu nói phát sinh hai thái độ khác nhau và đi tới hai kết quả khác nhau, một kết quả tốt và một kết quả xấu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s