Thế giới mới của môi trường cộng tác (Social collaboration)

 

Ngày nay chúng ta chứng kiến các thay đổi cơ bản trong doanh nghiệp và xã hội. Bốn xu thế nổi bật – điện toán đám mây, sự gia tăng của các thiết bị di động, dữ liệu lớn, và các ứng dụng mạng xã hội – đã và đang tác động rất lớn đến việc tham gia của các nhân viên, giúp cải tiến khả năng làm việc theo nhóm, tăng hiệu suất lao động cho doanh nghiệp. Các xu hướng này đem đến các phong cách làm việc mới cho mọi người, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ hoàn thành nhiệm vụ. Các lợi ích từ các xu hướng naỳ đối với doanh nghiệp và bộ phận công nghệ thông tin là rất cụ thể, đo lường được và có tầm quan trọng đáng kể, đồng thời nó cũng định hướng thế hệ máy tính kế tiếp.

Các bạn hãy tham khảo tài liệu sau để hình dung được Microsoft cung cấp các nền tảng công nghệ giúp các doanh nghiệp đạt được các hiệu quả từ môi trường cộng tác.

Tải tại đây: http://download.microsoft.com/download/7/0/8/708EB936-BC6A-48F8-9913-BC3A1F2E3E16/New%20World%20of%20Social%20Collaboration.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s