Các kỹ năng và vai trò mới cần cho Điện toán đám mây (Cloud Computing)

BL07_cloud_computi_1200962f

Rất rõ ràng, chúng ta đều nhận thấy rằng để tiếp cận Cloud các tổ chức/doanh nghiệp cần phải trang bị những kỹ năng mới để bắt đầu tiến trình di chuyển lên Cloud. Tuy nhiên, thực tế không hề đơn giản, rất nhiều công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc xác định được các kỹ năng cần thiết, phạm vi công việc và thời gian để chuyển đổi.

Có nhiều cách tiếp cận để giải quyết vấn đề trên. Nhiều công ty cho rằng vẫn duy trì đội ngũ cũ, chỉ cần có một một số ít kiến thức. Đây là sai lầm rất lớn. Một số khác thì tổ chức đào tạo cho đội ngũ hiện tại để sử dụng Cloud. Một số ít công ty chọn cách tuyển dụng mới vị trí với mức lương và thưởng khủng để nhanh chóng tiếp cận Cloud.

Là một CIO hoặc bạn chọn cách bỏ qua nó, hoặc ném tiền vào nó, và có lẽ đây là thời điểm thích hợp để đưa ra các kỹ năng cần thiết để tiến đến Cloud cho bộ phận Công nghệ thông tin (IT).

Khi xem xét kỹ năng nào cần thiết để phát triển Cloud, chúng ta có thể sử dụng cách tiếp cận theo vai trò (Role) mới:

  • Chuyên gia Kiến trúc cho Điện toán đám mây (Cloud Architect)
  • Chuyên gia Bảo mật cho Điện toán đám mây (Cloud Security Specialist)
  • Chuyên viên Phát triển ứng dụng Điện toán đám mây (Cloud Developer)
  • Chuyên viên Quản trị Hạ tầng Điện toán đám mây (Cloud Infrastructure Manager)
  • Chuyên gia Đánh giá Nhà cung cấp Điện toán đám mây (Provider Specialist)

Cloud architect đây là vị trí số 1 được các công ty, các nhà tuyển dụng hoặc các công ty tư vấn tìm kiếm khi đề cập đến Cloud Computing. Yêu cầu công việc đòi hỏi kiến thức rất rộng, điển hình như ứng viên phải hiểu biết về Kiến trúc tổng thể (Enterprise Architecture), Kiến trúc hướng Dịch vụ (SOA), và các định hướng chiến lược cho Cloud Computing.

Nôm nà, một Cloud Architect (CA) là một người không những phải “bá nghệ”, nhưng phải hiểu rõ về Cloud. CA phải hiểu chi tiết về Hạ tầng như Dịch vụ (IaaS), Nền tảng như Dịch vụ (PaaS), và  Phần mềm như Dịch vụ(SaaS); bao gồm luôn cả các nhà cung cấp các giải pháp trên các tầng sẵn sàng trên thị trường. Nghĩa là, CA phải làm việc với các nhà phiển ứng dụng và lành đạo bộ phận IT để có lộ trình tiến đến Cloud đúng đắn.

Cloud security specialist (CSS) đây là một trong những vị trí khá quan trọng khi công ty nghĩ đến việc di chuyển lên Cloud. CSS phải thấu hiểu các mô hình an ninh mới và các công nghệ khả dĩ cần thiết để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các qui trình nghiệp vụ và dữ liệu xuyên suốt môi trường Điện toán Đám mây riêng (Private Coud), Đám mây công (Public Cloud), hay Đám mây lai (Hybrid Cloud).

Kỹ năng cốt lõi cho CSS là hiểu được sự thay đổi nào liên quan đến vấn đề an ninh an toàn khi di chuyển lên Cloud. Ngoài việc, CSS phải nắm bắt được các mô hình và công nghệ an ninh mới, họ cần trang bí thêm kiến thức về quản trị định danh trong môi trường liên kết (Federated Identity Management), khả năng hỗ trợ mã hóa dữ liệu giữa các môi trường (Private, Public & Hybrid). CSS phối hợp với bộ phận An ninh thông tin, vì thế CSS cũng cần có kỹ năng về “ngoại giao” – vì sự thay đổi nào cũng thường gặp những trở ngại nhất định!

Cloud developer (CD) kỹ năng chính của CD là hiểu về các nền tảng PaaS, môi trường Private/ Public Cloud, và cách thực mà các ứng dụng được thiết kế, phát triển và triển khai giữa các nền tảng này. Vị trí này đòi hỏi sự chủ động và tính sáng tạo, vì vậy CD phải là người thực sự có thể nhanh chóng học hỏi và sẵn sàng thử nghiệm các công nghệ mới.

Vật CD phải tự học là chính, bằng cách tận dụng các dịch vụ Cloud miễn phí (free trial) để tạo ứng dụng riêng, đánh giá và cố vấn lại cho CIO.

Cloud infrastructure manager (CIM) có vẻ như một nghịch lý xem xét rằng chúng ta đang thúc đẩy qui trình và dữ liệu bên ngoài của tường lửa , những gì cơ sở hạ tầng cần phải được quản lý ? Tuy nhiên, người này có một vai trò khá quan trọng. Điện toán đám mây cần đặc biệt chú ý đến mạng và theo dõi máy chủ từ xa hoặc cục bộ. Vì vậy,  cần chú ý tới việc quản lý cơ sở hạ tầng hỗ trợ điện toán đám mây , nếu không bạn sẽ tìm thấy những đám mây của bạn không đáng tin cậy!

Kỹ năng cần thiết cho một CIM là phải hiểu hạ tầng mạng, ứng dụng hiện có, các phương thức quản lí cở sở dữ liệu và các công cũng như thấu hiểu và tận dụng triệt để các công nghệ của các nhà cung cấp Cloud. Vì vậy, chúng ta nên chọn CIM từ các nhân viên hiện có và đào tạo thêm kiến thức cho họ.

Provider specialist (PS) là người có khả năng hiểu chi tiết các nhà cung cấp Cloud – Priavte, Public hay Hybrid.  Nghĩa là PS là người phải nghiên cứu chi tiết các điều khoản và đặt câu hỏi và nhận các hồi đáp từ các nhà cung cấp Cloud để giải quyết các trợ ngại khi di chuyển lên Cloud (blockers).

Trong khi chờ đợi tuyển dụng PS, bạn có thể nghĩ đến việc chọn một người “thông minh” trong bộ phận IT – có thể hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm và dịch, đầu tư ngân sách để đào tạo họ kiến thức liên quan từ các nhà tư vấn hàng đầu.

Thực tế của vấn đề là chúng ta luôn luôn phảo thay đổi các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ IT. Việc sử dụng điện toán đám mây là không khác nhau nhiều. Mức độ thay đổi xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn là những cái mới.

Tận dụng điện toán đám mây với đầy đủ là việc bạn tận dụng các nhân tài (talent) xung quanh bạn. Đầu tư vào đào tạo , tư vấn, cố vấn, và thậm chí trả tiền nhiều hơn một vài kỹ năng rất mong muốn sẽ là cách đầu tư trong tương lai. Tuy nhiên, lợi nhuận của các doanh nghiệp dễ dàng biện minh cho việc đầu tư (ROI).

Nguồn:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s