Microsoft Virtual Academy–Trung tâm đào tạo trực tuyến

Các bạn truy cập vào trang sau: Microsoft Virtual Academy (dùng Microsoft Account/Windows Live ID)

Có rất nhiều khóa ̣̣đào tạo:

– Lý thuyết: Slide + Videos

– Thực hành: trên hệ thống Virtual Lab Online

Các bạn sẽ được chấm điểm sau mỗI chủ đề, và bài kiểm tra. NgoàI ra, bạn cũng được xếp hạng so với các thành viên khác.

image

Bạn có thể tải chứng nḥận hoàn thành cho mỗi khóa học:

image

Điều quan trọng nhất khi bạn tham gia không phảI là điểm số, xếp hạng hay chứng nhận mà là kiến thức bạn thu được để hỗ trợ cho công việc.

Chúc các bạn có được những thông tin hữu ích.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s